Waarom muziek?

kunst5De invloed van muziek  kent vrijwel iedereen uit eigen ervaring: muziek kan ons ontroeren, blij maken, opwinden of juist stil maken.
Muziek is een universele taal die voorbij de woorden gaat, en daarom direct en diep op ons kan inwerken. Het muzikale beleven is een afwisseling van spanningen ontspanning, van conflict en oplossing, van vraag en antwoord.
Wanneer je leert de muzikale taal actief te gebruiken en te beleven, word je innerlijk in beweging gebracht. Je komt in contact met je gevoelens, je houdingen en mogelijkheden. De muzikale expressie brengt de mens dichter bij zichzelf en tegelijk dichter bij de ander.

Hoewel wij muziek doorgaans als een geheel ervaren, bestaat zij uit muzikale wetmatigheden en elementen zoals maat, ritme, melodie en harmonie.  Elk muzikaal element heeft zijn specifieke werking op ons lichaam en ons gevoel.
Daarom is het niet verwonderlijk dat er bijna geen dag voorbij gaat zonder muziek. Muziek maken gaat niet om winnen en verliezen.
Het gaat niet om falen en presteren. Muziek maken is louter ontplooiing.